Huawei DWDM serii Optix OSN 1800

Dostępne do wyceny:

OSN 1800 I

OSN 1800 II


 

 

Dane techniczne
Interfejsy
OSN 1800 I (DC): 
 • 3 sloty dla kart serwisowych;
 • 1 slot dla kart kontrolnych;
 • slot dla kart zasilacza (2 wejścia)
OSN 1800 I (AC):   
 • 1 slot dla kart serwisowych;
 • 1 slot dla kart kontrolnych;
 • 2 sloty dla kart zasilacza
OSN 1800 II (DC):
 • 7 slotów dla kart serwisowych;
 • 1 slot dla kart kontrolnych;
 • 2 sloty dla kart zasilacza
OSN 1800 II (AC):  
 • 5 slotów dla kart serwisowych;
 • 1 slot dla kart kontrolnych;
 • 2 sloty dla kart zasilacza
OSN 1800 OADM
 • Obudowa rozszerzenia. 4 sloty dla kart serwisowych
Wydajność
OSN 1800 I / 1800 II:
CWDM: 8 kanałów (od 1471 do 1611nm) (Pasmo S+C+L, ITU-T G.694.2)
DWDM: 40 kanałów (od 192,1 do 196,0THz) (Pasmo C, ITU-T G.694.1)
Obsługiwane usługi
STM-1/4/16/64; OC-3/12/48/192; FE; GE;10GE
FC100/200/400/800/1200
FICON; ESCON; DVB-ASI; HDTV; HD-SDI; SD-SDI; 3G-SDI
EPON; GPON; CPRI option2/3/7
Niezawodność usług

Build-in Line side 1+1; OCh SNCP; ODUk SNCP

Zakresy pracy
Wilgotność

od 5 do 95%

Temperatura pracy

od -5 do +55°C

Zasilanie
Zasilacz
Zasilacz AC:
Typ: Wymienny
Ilość: 2
Zakres napięcia wejściowego: od 100 do 240VAC, 50-60Hz.
Zasilacz DC:
Typ: Wymienny
Ilość: 2
Zakres napięcia wejściowego: od -48 do -60VDC

 

Maksymalny pobór mocy
OSN 1800 I: do 150W
OSN 1800 II: do 300W
Wymiary (W x S x G)
OSN 1800 I:

44 (1U) x 435 х 220 mm

OSN 1800 II:

88 (2U) x 435 х 220 mm

Waga
OSN 1800 I:  2,6kg (Pusta obudowa)
OSN 1800 II: 3,6kg (Pusta obudowa)
Kompatybilne karty kontrolne
Numer modelu Opis
CTL: Karta kontrolna OADM. OSN 1800 I / OSN 1800 II i OSN 1800 OADM
SCC: Karta kontrolna dla OSN 1800 I & OSN 1800 II
Kompatybilne karty rozszerzeń
Numer modelu Opis
Karty transpondera optycznego
CE6: Obsługiwane usługi: FC100; FC200; FC400 Singlemode/Multimode; FC800;  FC1200; FE; GE; 10GE LAN; CPRI Option 2; FICON; FICON EXPRESS; FICON 8G; FICON 10G
TNF1CP6: Obsługiwane usługi: CPRI Option 5
TNF2CP6: Obsługiwane usługi: CPRI Option 2; CPRI Option 3; CPRI Option 5; CPRI Option 6; CPRI Option 7
ELOM: Obsługiwane usługi: FC100; FC200; FC400 Singlemode / Multimode; FC800;  FC1200; FE; GE; 10GE WAN / LAN; CPRI Option 2; CPRI Option 3; CPRI Option 7; CPRI Option6-2km; CPRI Option6-10km; STM-1; STM-4; STM-16; STM-64; SDI; HD-SDI; DVB-ASI; OTU1; InfiniBand 2.5G; ESCON; FICON; FICON EXPRESS; FICON 8G; FICON 10G; 3G-SDI
ELQM: Obsługiwane usługi: FE; GE; STM-1; STM-4; STM-16; OTU1
LDGF:   Obsługiwane usługi: FE
LDGF2: Obsługiwane usługi: GE
LQG: Obsługiwane usługi: GE
LDE: Obsługiwane usługi: GE lub EPON
LOE: Obsługiwane usługi: GE lub EPON
LEG16: 16 portów (SFP) do przesyłania usług FE / GE
LEM18: Obsługiwane usługi: GE / 10GE LAN;  FE / GE
LQM: Obsługiwane usługi:  FC100; FC200; FE; GE; CPRI Option 2; CPRI Option 3; STM-1; STM-4; STM-16; SDI; HD-SDI; DVB-ASI; OTU1; InfiniBand 2.5G; ESCON; FICON; FICON EXPRESS
LQM2: Obsługiwane usługi: FC100; FC200; FE; GE; CPRI Option 2; CPRI Option 3; STM-1; STM-4; STM-16; SDI; HD-SDI; DVB-ASI; OTU1; InfiniBand 2.5G; ESCON; FICON; FICON EXPRESS
LQPL: Obsługiwane usługi: OTU1; STM-16; GPON ONU
LQPU: Obsługiwane usługi: OTU1; STM-16; GPON OLT
LSPL: Obsługiwane usługi: GPON ONU
LSPU: Obsługiwane usługi: GPON OLT
LDX: Obsługiwane usługi: 10GE WAN / LAN; STM-64; FC800; FC1200; FICON 8G; FICON 10G; CPRI Option 7;
TNF1LSX: Obsługiwane usługi: 10GE WAN / LAN; STM-64; OTU2; OTU2e;
TNF2LSX: Obsługiwane usługi: 10GE WAN / LAN; STM-64; FC1200; FICON 10G; CPRI Option 7.
LWX2: Obsługiwane usługi: FC100; FC200; FE; GE; CPRI Option 2; CPRI Option 3; STM-1; STM-4; STM-16; SDI; HD-SDI; DVB-ASI; InfiniBand 2.5G; ESCON; FICON; FICON EXPRESS
TSP: 1 port SYNC (RJ45) 120 omów, który obsługuje zewnętrzne sygnały zegarowe (Wejście / wyjście); 2 porty (SFP) do przesyłania / odbierania sygnałów optycznych STM-1 lub STM-4 do / z portów po stronie klienta z kart LQM / LQM2 / LWX2;
2 porty (SFP) do przesyłania / odbierania sygnałów optycznych STM-1 z portów po stronie klienta. 21 kanałów sygnałów elektrycznych E1 / T1 (wejście / wyjście).
FC16Q: Obsługiwane usługi: FC1200; FC1600; 10G LAN; FICON 10G
Karty amplifikacji sygnału optycznego
OPU: Wzmacnia 16 / 32 / 40 kanałów sygnałów optycznych z odstępem międzykanałowym 100GHz. Zakres długości fali od 1529 do 1561 nm. 1 port (SFP) przesyła sygnał tłumiony; 1 port (SFP) odbiera sygnał dla tłumienia; 1 port (SFP) odbiera sygnał dla amplifikacji; 1 port (SFP) transmituje amplifikowany sygnał; 1 port  MON (RJ45) umożliwia monitorowanie spektrum optycznego.Port MON jest 1/99 całkowitego sygnału porty OUT (20dB niższy od rzeczywistej mocy sygnału)
OBU: Jednocześnie wzmacnia maksymalnie 40 kanałów sygnałów optycznych z odstępem kanału 100GHz w paśmie C. 1 port (SFP) przesyła sygnał tłumiony; 1 port (SFP) odbiera sygnał dla tłumienia; 1 port (SFP) odbiera sygnał dla amplifikacji; 1 port (SFP) transmituje amplifikowany sygnał; 1 port  MON (RJ45) umożliwia monitorowanie spektrum optycznego.Port MON jest 1/99 całkowitego sygnału porty OUT (20dB niższy od rzeczywistej mocy sygnału)
Optyczne karty multipleksujące z funkcją dodawania / upuszczania
DMD1: 1 port (SFP) (wejście / wyjście) odbiera lub wysyła sygnał multipleksowany w kierunku Westward; 1 port (SFP) (wA1) odbiera sygnał optyczny Westward z OTU lub zintegrowanego urządzenia po stronie klienta, dodając jeden kanał Westward; 1 port (SFP) (wD1) przesyła sygnał optyczny Westward do OTU lub zintegrowanego urządzenia po stronie klienta, usuwając  jeden kanał Westward; 1 port (SFP) (wejście / wyjście) odbiera lub wysyła sygnał multipleksowany w kierunku Eastward; 1 port (SFP) (eA1) odbiera sygnał optyczny Eastward z OTU lub zintegrowanego urządzenia po stronie klienta, dodając jeden kanał Eastward; 1 port (SFP) (eD1) przesyła sygnał optyczny Eastward do OTU lub zintegrowanego urządzenia po stronie klienta, usuwając  jeden kanał Eastward
DMD1S: 1 port (SFP) (wejście / wyjście) odbiera lub wysyła sygnał multipleksowany w kierunku Westward; 1 port (SFP) (wA1) odbiera sygnał optyczny Westward z OTU lub zintegrowanego urządzenia po stronie klienta, dodając jeden kanał Westward; 1 port (SFP) (wD1) przesyła sygnał optyczny Westward do OTU lub zintegrowanego urządzenia po stronie klienta, usuwając  jeden kanał Westward; 1 port (SFP) (wejście / wyjście) odbiera lub wysyła sygnał multipleksowany OSC Westward; 1 port (SFP) (wejście / wyjście) odbiera lub wysyła sygnał multipleksowany w kierunku Eastward; 1 port (SFP) (eA1) odbiera sygnał optyczny Eastward z OTU lub zintegrowanego urządzenia po stronie klienta, dodając jeden kanał Eastward; 1 port (SFP) (eD1) przesyła sygnał optyczny Eastward do OTU lub zintegrowanego urządzenia po stronie klienta, usuwając  jeden kanał Eastward; 1 port (SFP) (wejście / wyjście) odbiera lub wysyła sygnał multipleksowany OSC Eastward
DMD2: 1 port (SFP) (wejście / wyjście) odbiera lub wysyła sygnał multipleksowany w kierunku Westward; 1 port (SFP) (wA1/wA2) odbiera sygnał optyczny Westward z OTU lub zintegrowanego urządzenia po stronie klienta, dodając jeden kanał Westward; 1 port (SFP) (wD1/wD2) przesyła sygnał optyczny Westward do OTU lub zintegrowanego urządzenia po stronie klienta, usuwając  jeden kanał Westward; 1 port (SFP) (wejście / wyjście) odbiera lub wysyła sygnał multipleksowany w kierunku Eastward;  1 port (SFP) (eA1/eA2) odbiera sygnał optyczny Eastward z OTU lub zintegrowanego urządzenia po stronie klienta, dodając jeden kanał Eastward; 1 port (SFP) (eD1/eD2) przesyła sygnał optyczny Eastward do OTU lub zintegrowanego urządzenia po stronie klienta, usuwając  jeden kanał Eastward
DMD2S: 1 port (SFP) (wejście / wyjście) odbiera lub wysyła sygnał multipleksowany w kierunku Westward; 1 port (SFP) (wA1/wA2) odbiera sygnał optyczny Westward z OTU lub zintegrowanego urządzenia po stronie klienta, dodając jeden kanał Westward; 1 port (SFP) (wD1/wD2) przesyła sygnał optyczny Westward do OTU lub zintegrowanego urządzenia po stronie klienta, usuwając  jeden kanał Westward; 1 port (SFP) (wejście / wyjście) odbiera lub wysyła sygnał multipleksowany OSC Westward; 1 port (SFP) (wejście / wyjście) odbiera lub wysyła sygnał multipleksowany w kierunku Eastward;  1 port (SFP) (eA1/eA2) odbiera sygnał optyczny Eastward z OTU lub zintegrowanego urządzenia po stronie klienta, dodając jeden kanał Eastward; 1 port (SFP) (eD1/eD2) przesyła sygnał optyczny Eastward do OTU lub zintegrowanego urządzenia po stronie klienta, usuwając  jeden kanał Eastward; 1 port (SFP) (wejście / wyjście) odbiera lub wysyła sygnał multipleksowany OSC Eastward
FIU: 1 port (SFP) odbiera / wysyła sygnał linii; 1 port (SFP) odbiera / wysyła sygnał; 1 port (SFP) odbiera / przesyła sygnał ścieżki głównej; 1 port (SFP) odbiera / wysyła sygnał OSC
DFIU: 2 sloty dla kart FIU; 1 port (SFP) jako port wejściowy po stronie odbiorczej; 1 port (SFP) jako port wyjściowy po stronie nadawczej; 1 port (SFP) jako główny port wyjściowy ścieżki optycznej po stronie odbiornika; 1-port (SFP) jako główny port wejściowy ścieżki optycznej po stronie nadajnika; 1 port (SFP) jako port wyjściowy OSC po stronie odbiorcy; 1 port (SFP) jako port wejściowy OSC po stronie nadajnika
DSFIU: 2 sloty dla kart FIU; 1 port LINE1 (SFP) przesyła sygnały ścieżki głównej i wysyła i odbiera sygnały OSC; 1 port LINE2 (SFP) przesyła sygnały ścieżki głównej; 2 porty SYS1/SYS2 (SFP) wysyła sygnały w głównej ścieżce optycznej; 2 porty OSC1/OSC2 (SFP) wysyła sygnały w OSC
X40: 40-kanałowa karta multipleksowania lub demultipleksowania. 20 portów  (SFP) są rozmieszczone zgodnie z długościami fal od 192.1THz do 196.0THz; 2 porty MON do podłączenia analizatora widma optycznego do wykrywania multipleksowanych sygnałów optycznych; 1 port LINE wejściowy lub wyjściowy multipleksowanych sygnałów optycznych.
MD8: 8-kanałowa karta multipleksowania lub demultipleksowania. 8 portów do przesyłania / odbierania sygnałów optycznych do OTU lub zintegrowanego urządzenia po stronie klienta, dodając  / usuwając jeden kanał; 1 port IN / OUT do odbierania lub przesyłania sygnału multipleksowanego.
MD8S: 8-Channel Multiplexing and Demultiplexing Board with OSC. 1-Port (IN/OUT) to receive or transmit the multiplexed signal. 8 portów (A1 to A8) to receive the optical signals from the OTU or integrated client-side equipment, thus adding one channel respectively. 8 portów (D1 to D8) to transmit optical signals to the OTU or integrated client-side equipment, thus dropping one channel respectively. 1-Port (SI/SO) to receive or transmit the OSC signal.
MD8M: 8-Channel multiplexing/demultiplexing card with MON ports. 2-interface MON to connect to the input port of an optical spectrum analyzer, so the optical signals multiplexed/to be demultiplexed can be monitored. 1-Interface IN/OUT to receive/transmit the multiplexed signals. 8-Interface (A1 to A8) receive optical signals from an OTU card or integrated client-side equipment to add the signals to the multiplexed signals. 8-interface (D1 to D8) drop optical signals from the multiplexed signals and transmit the signals to an OTU board or integrated client-side equipment.
MD16M: 16-Channel multiplexing/demultiplexing card with MON ports. 2 porty MON connect to the input ports on the spectrum analyzer for in-service monitoring of optical signals in the main optical path. 16 portów (A1 to A16) to receive the optical signals from the OTU or integrated client-side equipment, thus adding one channel respectively.
16 portów (D1 to D16) to connect to the input ports on the spectrum analyzer for in-service monitoring of optical signals in the main optical path. 1-Port (IN/OUT) interface to receive/transmit the multiplexed signals.
MR1: Single Channel Optical Add/Drop Multiplexing card. 1-Port (IN/OUT) to Receive or transmit the multiplexed signal. 1-Port (A1/D1) to receive/transmit the optical signals from the OTU or integrated client-side equipment, thus adding/dropping one channel.
1-Port (MI/MO) to cascade input/output ports; used to concatenate other OADM boards, implement the adding/dropping of other channels in the multiplexed signal.
MR1S: 1-Channel Optical Add/drop Multiplexing card with OSC. 1-Port (IN/OUT) to Receive or transmit the multiplexed signal. 1-Port (A1/D1) to receive/transmit the optical signals from the OTU or integrated client-side equipment, thus adding/dropping one channel.
1-Port (MI/MO) to cascade input/output ports; used to concatenate other OADM boards, implement the adding/dropping of other channels in the multiplexed signal.
1-Port (SI/SO) to receive or transmit the OSC signal.
MR2: 2-Channel Optical Add/drop Multiplexing card. 1-Port (IN/OUT) to receive or transmit the multiplexed signal. 2 porty (A1 to A2 / D1 to D2) to receive/transmit the optical signals from the OTU or integrated client-side equipment, thus adding/dropping one channel. 1-Port (MI/MO) to cascade input/output ports; used to concatenate other OADM boards, implement the adding/dropping of other channels in the multiplexed signal.
MR2S: 2-Channel Optical Add/drop Multiplexing card with OSC. 1-Port (IN/OUT) to receive or transmit the multiplexed signal. 2 portys (A1 to A2 / D1 to D2) to receive/transmit the optical signals from the OTU or integrated client-side equipment, thus adding/dropping one channel. 1-Port (MI/MO) to cascade input/output ports; used to concatenate other OADM boards, implement the adding/dropping of other channels in the multiplexed signal. 1-port (SI/SO) to receive or transmit the OSC signal.
MR4:

4-Channel Optical Add/drop Multiplexing card.1-Port (IN/OUT) to receive or transmit the multiplexed signal.4-Ports (A1 to A4 / D1 to D4) to receive/transmit the optical signals from the OTU or integrated client-side equipment, thus adding/dropping one channel.1-Port (MI/MO) to cascade input/output ports; used to concatenate other OADM boards, implement the adding/dropping of other channels in the multiplexed signal.

MR4S:

4-Channel Optical Add/drop Multiplexing card with OSC. 1-Port (IN/OUT) to receive or transmit the multiplexed signal. 4-Port (A1 to A4 / D1 to D4) to receive/transmit the optical signals from the OTU or integrated client-side equipment, thus adding/dropping one channel. 1-Port (MI/MO) to cascade input/output ports; used to concatenate other OADM boards, implement the adding/dropping of other channels in the multiplexed signal. 1-Port (SI/SO) to receive or transmit the OSC signal.

MR8:

8-Channel Optical Add/drop Multiplexing card. 1-Port (IN/OUT) to receive or transmit the multiplexed signal. 8 portów (A1 to A8 / D1 to D8) to receive/transmit the optical signals from the OTU or integrated client-side equipment, thus adding/dropping one channel. 1-Port (MI/MO) to cascade input/output ports; used to concatenate other OADM boards, implement the adding/dropping of other channels in the multiplexed signal.

SBM1:

Single Fiber Bidirectional 1-Channel Optical Add/drop Multiplexing Configuration card.  1-Port  (LINE) is a single fiber bidirectional port, used to receive and transmit the multiplexed signal. 1-Port (A1/D1) to receive/transmit the optical signals from the OTU or integrated client-side equipment, thus adding/dropping one channel. 1 (EXT) cascade input/output port; used to concatenate other OADM boards, implement the adding/dropping of other channels in the multiplexed signal.

SBM2:

Single Fiber Bidirectional 2-Channel Optical Add/drop Multiplexing Configuration card. 1-Port  (LINE) is a single fiber bidirectional port, used to receive and transmit the multiplexed signal. 2 portys (A1 to A2 / D1 to D2) to receive/transmit the optical signals from the OTU or integrated client-side equipment, thus adding/dropping one channel. 1 (EXT) cascade input/output port; used to concatenate other OADM boards, implement the adding/dropping of other channels in the multiplexed signal.

SBM4:

Single Fiber Bidirectional 4-Channel Optical Add/drop Multiplexing Configuration card. 1-Port  (LINE) is a single fiber bidirectional port, used to receive and transmit the multiplexed signal. 4-Ports (A1 to A4 / D1 to D4) to receive/transmit the optical signals from the OTU or integrated client-side equipment, thus adding/dropping one channel. 1 (EXT) cascade input/output port; used to concatenate other OADM boards, implement the adding/dropping of other channels in the multiplexed signal.

SBM8:

Single Fiber Bidirectional 8-Channel Optical Add/drop Multiplexing Configuration card. 1-Port  (LINE) is a single fiber bidirectional port, used to receive and transmit the multiplexed signal. 8 portóws (A1 to A8 / D1 to D8) to receive/transmit the optical signals from the OTU or integrated client-side equipment, thus adding/dropping one channel.

EMR2:

Enhanced 2-Channel Optical Add/drop Multiplexer card. 1-Port (IN/OUT) to receive or transmit the multiplexed signal. 2 portys (A1 to A2) to receive or transmit the multiplexed signal. 2 portys (D1 to D2) to transmit optical signals to the OTU or integrated client-side equipment, thus dropping one channel respectively. 1-Port (MI/MO) to cascade input/output ports; used to concatenate other OADM cards, implement the adding/dropping of others channel in the multiplexed signal.

EMR4:

Enhanced 4-Channel Optical Add/drop Multiplexer card. 1-Port (IN/OUT) to receive or transmit the multiplexed signal. 4-Ports (A1 to A4) to receive or transmit the multiplexed signal. 4-Ports (D1 to D4) to transmit optical signals to the OTU or integrated client-side equipment, thus dropping one channel respectively. 1-Port (MI/MO) to cascade input/output ports; used to concatenate other OADM cards, implement the adding/dropping of others channel in the multiplexed signal.

EMR8:

Enhanced 8-Channel Optical Add/drop Multiplexer card.1-Port (IN/OUT) to receive or transmit the multiplexed signal. 8 portóws (A1 to A8) to receive or transmit the multiplexed signal. 8 portóws (D1 to D8) to transmit optical signals to the OTU or integrated client-side equipment, thus dropping one channel respectively. 1-Port (MI/MO) to cascade input/output ports; used to concatenate other OADM cards, implement the adding/dropping of others channel in the multiplexed signal.

Optical Protection Board
OLP: Optical Line Protection card. 3-Port to receive/transmit the working and protection signals
SCS: Sync Optical Channel Separator card. 6 portów (3 pairs) to receive/transmit the working and protection signals.
Optical Supervisory Channel (OSC) Cards
ST2: Bidirectional Optical Supervisory Channel and Timing Transmission Unit. 2 porty TM to transmit the first/second supervisory signal. 2 porty RM to receive the first/second supervisory signal.  2 porty WSC to transmit / receive the first/second channel of FE electrical signals.