Rozwiązanie dla dostawcy usług internetowych

Współczesny Dostawca Usług Internetowych (ISP) musi mieć sieć, która jest wieloma producentami, niezawodna i skalowalna. To daje elastyczne wdrażanie nowych usług i upraszcza utrzymanie sprzętu.

Polecamy niezawodny sprzęt dla każdej warstwy sieci:

Warstwa rdzenia:

Warstwa dystrybucji / agregacji:

Warstwa dostępu: